Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH HÀ PHÁT THỊNH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lô B4 KQH Nguyễn Khuyến, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại 02633755566
Fax 02633828639
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)