Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 02293872544
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)