Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng tổng hợp Dư Quyên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ thôn Tráng Long, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 0905090517
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)