Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Nhơn Khánh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ thôn Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563616097
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)