Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gia thông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 20 Trần Hưng Đạo – phường 2 – thành phố Sóc Trăng
Điện thoại 0793822144
Fax 0793615944 - 3618978
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)