Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trạm Khuyến nông, lâm, ngư, công nghiệp huyện Lý Sơn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Trạm Khuyến nông, lâm, ngư, công nghiệp huyện Lý Sơn- xã An Vĩnh - huyện Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0905446393
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)