Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các công trình đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 314 Quốc lộ 1A, Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0573866084; 0573507333
Fax 0573866084
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)