Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề số 20/Bộ Quốc phòng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 126C Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại 02283860668
Fax 02283838244
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)