Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế quận Hà Đông
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lô N01 khu trung tâm hành chính mới, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433824260
Fax 02433824260
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)