Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Phổi Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Quảng Thịnh - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373996607
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)