Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Quảng Điền
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại 02343554266
Fax 02343555697
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)