Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Dân tộc huyện Sơn Động
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu 1 Thị trấn An Châu Sơn Động Bắc Giang
Điện thoại 02043886410
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)