Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hài Hòa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 62/1 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại 0961943177
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)