Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ UDC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 42 Lê Thành Phương - Phường Phương Sài - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại 0965548268
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)