Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng công trình Trường mầm non Lê Duẩn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0988422388
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)