Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trung Tây Nguyên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 655 Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0981286388
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)