Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu phố II thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại 0986702773
Fax 02163834795
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)