Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Vạn Thắng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433625957
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)