Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 200 Đường Nguyễn Sơn Phường Bồ Đề Quận Long Biên TP Hà Nội
Điện thoại 382722879
Fax 38722375
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)