Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 70/342 Khương Đình, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Điện thoại (024) 35571768
Fax (024)35576294
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)