Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 217 Trần Phú - Hà Đông - TP.Hà Nội
Điện thoại 02433824219
Fax 02433546106
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)