Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần công nghệ đo lường Bảo Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Kinh Triều, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Điện thoại (0225)3873297
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)