Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Minh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 02943899017
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)