Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC YẾT KIÊU
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ SỐ 1 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Điện thoại 0913640572
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)