Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tầng II - Trụ sở các phòng ban Trung tâm huyện lỵ Pú Tửu - xã Thanh Xương - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02153820110
Fax 02153820110
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)