Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN CÔNG ĐOÀN QUỐC PHÒNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 25A Phan Đình Phùng, Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02437343860
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)