Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Thanh tra thành phố Hà Nội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 62 Trần Quốc Toản - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm
Điện thoại 02439412940
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)