Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203580414
Fax 02203583102
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)