Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05102882120
Fax 05102882979
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)