Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý công trình Kênh mương nội đồng xã Cẩm Phúc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0976999689
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)