Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 1 ngõ 22 phố 8/3 phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0912652864
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)