Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Thịnh Điền
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 7, số 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02439743859
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)