Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Hiệp hội Chè Việt Nam
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Tầng 3, số 46 Tằng Bạt Hổ, Hai Bà Trừng, Hà Nội
Điện thoại 02436250908
Fax 02436251801
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)