Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0915758286
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)