Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phố Đội Giá, Phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02083756168
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)