Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Tân Vinh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183824001
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)