Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 78 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại 02573843270
Fax 02573843270
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)