Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ Nhân Dân xã Thành Lợi huyện Vụ Bản
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Thành Lợi Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Đinh
Điện thoại 0228817788
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)