Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ Ban Nhân Dân Xã Tân Khánh huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Tân Khanh huyện Vụ Bản tỉnh nam Định
Điện thoại 0228817788
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)