Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Sơn Lôi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại (02113)866084
Fax (02113)866084
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)