Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Phát triển cấp nước Đông Hà và vùng phụ cận
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 2, Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại 0533855291
Fax 0533855291
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)