Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Thống kê tỉnh Bến Tre
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 4, cách mạng tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre
Điện thoại 02753824624
Fax 02438234453
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)