Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Tưới Phan Rí - Phan Thiết 2
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623500622
Fax 0623823431
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)