Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Tiểu học Kim Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại 02438582395
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)