Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 02432673199x868
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)