Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Đường Yên Ninh - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại 0293852409
Fax 0293851626
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)