Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IX
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 369 Hùng Vương, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại (0273)3955700
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)