Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 48- Nguyễn Tất Thành - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
Điện thoại (057)3829656
Fax (057)3820937
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)