Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài truyền thanh huyện Mộ Đức
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ dân phố 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (0255)-3857228
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)