Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 02438523706
Fax 02435741231
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)